Prizadevni člani Soseke zidanice vsako leto tradicionalno organizirajo ocenjevanje vin v mesecu januarju, likovno kolonijo v mesecu avgustu in prvo soboto po Martinu Pohod po poteh soseske zidanice.