Soseska zidanica Drašiči

Soseska zidanica Drašiči se nahaja v kletnih prostorih hiše, sredi vasi Drašiči in poleg cerkve sv. Petra. V  taki obliki deluje že preko 250 let. 

Soseska zidanica  Soseska zidanica

Soseska zidanica pomeni povezovanje vaščanov v posebni vaški skupnosti. Obstajale naj bi že od 17. stoletja naprej. Največji razcvet soseskih zidanic v Beli krajini je bil do pojava trtne uši med leti 1880 in 1890, potem  so začele množično izginjati. Posamezne soseske zidanice so sicer delovale še celo po drugi svetovni vojni, ko so zamrle vse, razen te v Drašičih in na Božakovem, ki edini delujeta še danes (Andrej Dular: Pij, kume moj dragi). 

Dolenci  Soseska zidanica

 Člani soseske zidanice v Drašičih so vinogradniki iz Drašičev in s Krmačine, iz Železnikov sta vključena dva in eden s Pleščevega vrha.  Soseska domuje v spodnjih prostorih stavbe nekdanje  šole. Stoji sredi vasi nasproti cerkve sv. Petra iz leta 1773. Soseska leži na najnižji točki med zgornjim delom Drašičev, ki se imenujejo Gorenci in ima značaj obcestne vasi, in spodnjim delom, ki mu domačini rečejo Dolenci in ima tipično zasnovo gručaste vasi. Nekoliko nižje leži še Blaževa vas, ki je razloženo naselje. Tako so Drašiči tudi v tem pogledu edinstvena vas, saj v enem združujejo tri tipe podeželskih naselij.