Sosesko vino omenjeno že v 19. stoletju

V Kmetijskih in rokodelskih novicah, nekdanjemu slovenskemu časniku, je bilo leta 1845 v članku omenjeno vino "močni DRAŠIČAR" - omemba nakazuje na zares dolgo tradicijo pridelave vin v Drašičih in ne nazadnje tudi na delovanje Soseske zidanice Drašiči, katere vino je že tedaj daleč naokoli slovelo kot "močno", kar najverjetneje nakazuje na kakovost vina v tedanjem času. Članek je odkril Anton Omerzel ter podal tudi razlago teksta.


ČLANEK IN RAZLAGA (klik)