Cenik ogleda Soseske zidanice Drašiči

Cenik ogleda Soseske zidanice Drašiči

  • Cena ogleda za skupino do 10 oseb = 50€
  • Cena ogleda za skupino nad 10 oseb = 5€ po osebi
  • Cena belokranjske pogače = 7€
  • Cena potiskanega kozarca = 5€

Obisk Soseske zidanice v Drašičih obsega predstavitev zgodovine ter delovanja Soseske, edinstvene vinske banke, ki je v registru žive kulturne dediščine na slovenskem. 

Obisk vključuje:

  • pokušino soseskega vina (skupno vino vseh članov),
  • ogled stalne razstave panojev o Soseske Drašiči,
  • ogled cerkve sv. Petra.

Po dogovoru nudimo tudi degustacije vin.

Kontaktne osebe:

  • Friderik Urbančič  (gsm: 051 – 677 - 393)
  • Jože Stariha          (gsm: 041 – 753 - 017)